Lommestein

lommesteiner
Foto: Mike Johnson

lommestein.no er adressen hit.
Her er bakgrunnen for det 🙂

En lommestein er
god å ha i lommen,
for å tenke,
huske,
filosofere