Om meg

Jeg er…

  • forfatter
  • foredragsholder
  • teolog
  • pedagog
  • vedhogger
  • lystløper
  • bergenser