To henrettelser

Jarle Rasmussen 2016.
Pax forlag

“TO HENRETTELSER – Jesus, Sokrates og kirkens platonske fangenskap”

OmslagTo historiske personer ble på dramatisk vis rammet av felles skjebne: Sokrates og Jesus. Begge ble henrettet som opposisjonelle. Slik utløste de to av den vestlige kulturs sterkeste åndsimpulser.

Beretningene om de to henrettelsene er gjenfortalt og memorert på en måte som er enestående i verdenshistorien. Fortellingene om Sokrates’ og Jesu død er ikke bare interessante biografiske opplysninger. De er også nøkkeldokumenter for forståelsen av hva det innebærer å være menneske.

Sokrates har en urokkelig sinnsro overfor døden, og tømmer giftbegeret «lett på handa og lett til sinns». Jesus, derimot, nærmer seg døden med angst og fortvilelse: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Denne ulikheten er dypt betydningsfull: Sokrates’ sinnsro og Jesu dødsangst uttrykker to forskjellige virkelighetsoppfatninger, platonisme og kristendom.
Jarle Rasmussen tar for seg rettsprosessene slik de kommer frem hos Platon og i Bibelen, og han viser deres aktualitet ved å trekke linjer fram til vår tid. Gjennom sammenligningen trer Sokrates og Jesus tydeligere fram, og vi får oss noen overraskelser: To tusen år seinere er tankegodset fra de to delvis blandet sammen, delvis byttet om. Kirken har, i sin opptatthet av det hinsidige og av å formidle en evakueringsplan for fromme sjeler, langt på vei formidlet en dualisme – et skille mellom kropp og sjel, ånd og materie – som er mer platonsk enn kristen. Har kirken samtidig forspilt sin frigjørende kraft?

Bildet på bokens forside er et maleri av russeren Nikolai Ge (1890). Det var kontroversielt i sin tid. LES MER

INNHOLD:

INNLEDNING

1. TO BRYSOMME PERSONER
En plageånd i Athen
En opprører i Jerusalem

2. TO JUSTISMORD
Prosessen mot Sokrates
Prosessen mot Jesus

3. FORSVAR OG RESIGNASJON
Sokrates forsvarstale
Ecce homo!

4. EN SISTE UTVEI
Løsepenger og bestikkelser
Jesus eller Barabbas

5. I DØDENS FORGÅRD
Et kollokvium på dødscellen
Via Dolorosa

6. MENNESKEKROPPEN: TO METAFORER
Sjelens fengsel
Den hellige ånds tempel

7. EROS OG AGAPE
Hvorfor synger svanene så vakkert før de skal dø?
En bønn for bødlene

8. FOLK FLEST
Filosofene
De fattige i ånden

9. XANTIPPE OG MARIA
Historiens mest baktalte kvinne
Stabat mater dolorosa

10. FØR SOLEN GÅR NED
Sokrates tar seg et bad
Mørket midt på dagen

11. DØDSLENGSEL OG DØDSANGST
… lett på handa og lett til sinns
Begeret i Getsemane

12. DE SISTE ORDENE
Vi skylder Asklepios en hane
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

13. EPILOG: TO TEKSTER
Hulelignelsen
Johannesprologen

14. EN SKJEBNESVANGER FUSJON

 

HENDELSER:

11/3 -2016: Boklansering på Litteraturhuset i Bergen.Jarle til lommestein

15/12: Omtale i Vårt Land.
“To henrettelser er etter mitt skjønn en utgivelse mange lesere vil kunne ønske seg uten å vite det, og klassisk dannelse får i Jarle Rasmussens variant en høyst tiltrengt blodoverføring.”

Share Button
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.